Der Fanforscher Gerd Dembowski ist in der Fußballszene ein bekanntes Gesicht. In unserer Folge spricht er über die Erfindung des Fußballs, die Freizeit und den “weißen deutschen Mann”.

Taraftar araştırmacısı Gerd Dembowski futbol camiasında tanınan bir yüz. Bu bölümde futbolun keşfinden, boş zamandan ve “beyaz Alman adamdan” bahsediyor.
In den letzten fünf Folgen von FABRİKA haben wir uns mit Themen wie zwischenmenschlicher Kommunikation, Identität, Gewalt und Vorurteilen beschäftigt. Beim Fußball finden sich alle diese Phänomene.

FABRİKA’da son beş bölüm boyunca insanlar arası iletişim, kimlik, şiddet ve önyargılar gibi konulara değindik. Futbol tüm bu fenomenleri içinde barındırıyor.Onur Güntürkün erhält den Leibniz-Preis als einer der Wegbereiter und wichtigsten Vertreter einer biologisch fundierten Psychologie. Sein grundlegendes Ziel ist es, zu ergründen, wie Wahrnehmung, Denken und Handeln im Gehirn entstehen.

Leibniz Ödülü sahibi Onur Güntürkün, biyoloji temelli psikolojinin öncüleri ve en önemli temsilcileri arasında yer alıyor. Temel amacı algının, düşüncenin ve davranışın beyinde nasıl oluştuğunu ortaya çıkarmak.In dieser Folge beschäftigen wir uns mit den biopsychologischen Grundlagen sozialer Phänomene: Die Mechanismen emotionalen Erlebens, vor allem Angst, sowie kognitive Gemeinsamkeiten und Unterschiede des biologischen Geschlechts.

Korku başta olmak üzere
duygusal deneyimlerin yanısıra
biyololojik cinsiyetler arasındaki bilişsel benzerlikler ve farklılıklar da dahil bu bölümde, sosyal olguların biyopsikolojik temellerine eğildik.

Was ist ein guter Nährboden für
Vorurteile?
Wir sind zu Gast bei der Psychologin Prof. Dr. Melanie Steffens.

Önyargıları besleyen etkenlerin başında neler geliyor?
Prof. Dr. Melanie Steffens’a konuk olduk.Norddeutsche sind zurückhaltend.
Männer können nicht zuhören.
Deutsche sind pünktlich.
Frauen können nicht einparken.
Professoren sind zerstreut.
Stimmt daran etwas?

Kuzey Almanlar çekingendir.
Erkekler dinlemeyi beceremez.
Almanlar dakiktir.
Kadınlar araba park etmeyi beceremez.
Hocalar dalgındır.
Doğru mu bunlar?

Das Forschungsinteresse von Prof. Dr. Wilhelm Heitmeyer gilt seit mehr als 30 Jahren dem Rechtsextremismus, der Gewalt und der Fremdenfeindlichkeit.

Prof. Dr. Wilhelm Heitmeyer, 30 yıldan fazla zamandır aşırı sağcılık, şiddet ve yabancı düşmanlığı üzerine araştırmalar yapıyor.

Gehört die Gewalt zur Grundausstattung der menschlichen Existenz oder ist sie ein abweichendes Verhalten?
Was treibt Menschen dazu, Gewalt auszuüben?

Şiddet insanın varoluşunun temel öğelerinden biri mi yoksa sapkın bir davranış mı? İnsanları şiddet kullanmaya iten nedir?„Identität ist immer eine Hilfskonstruktion, um die Komplexität zu reduzieren“, so Özkan Ezli. Der Kulturwissenschaftler beschäftigt sich mit Autobiographien und Reisebeschreibungen aus dem 19. und 20. Jahrhundert zwischen Okzident und Orient.

Özkan Ezli’ye göre “kimlik karmaşıklığı indirgemeye yarayan bir yapı”. Kültürbilimci Ezli, 19. ve 20. yüzyıl boyunca Doğu ile Batı arasında yer bulmuş özyaşam öykülerini ve seyahat yazılarını inceliyor.
Eine Reise gibt Menschen die Möglichkeit, sich vom Alltag zu distanzieren und sich neu zu definieren. Aber auch der Wille, in das Eigene, das Bekannte zurückzukehren, gehört dazu.

Yolculuk, insanın günlük yaşantısından uzaklaşmasına ve kendini
yeniden tanımlamasına olanak sağlar. Ama bilindik, tanıdık olana geri dönme isteği de dahildir yolculuğa.

“Was kann dazu führen, dass ein Banküberfall misslingt? Wir sind zu Gast beim Kulturökonom Prof. Dr. Uwe Hochmuth.

Banka soygunu başarısızlığa uğradığında neler olabilir? Kültürökonom Prof. Dr. Uwe Hochmuth’a konuk olduk.
„Man kann nicht, nicht kommunizieren“, so Paul Watzlawik. Kommunikation ist ständiger und grundlegendster Bestanteil sozialen Zusammenlebens. Was ist eigentlich Kommunikation? Was gehört alles dazu?

Paul Watzlawik’e göre „iletişim kurmamak olanaksızdır“. İletişim toplumsal yaşamın aralıksız süregelen ve en temel öğelerinden biri. İletişim ne anlama geliyor? Neleri kapsıyor?